Employment Opportunities

Carthage Independent School District
Employment Opportunities

                                                CHS Science Teacher - Biology/IPC

                                             CJHS 8th Grade ELA Teacher
                                     CJHS 7th Grade ELA Reading/Writing Teacher
                                                     CJHS Math Teacher / Coach

                                                       
                                               Assistant Maintenance Director/Electrician

Professional Application

Paraprofessional Application

Auxiliary Application

Substitute Application


Food Service Online Application (Sodexo)
http://sodexo.balancetrak.com/201506120/IND  or
http://sodexo.balancetrak.com/201506120/USJ